Bài 31.3 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là

A. 6.1023 ph ân t ử H2                         B. 0,6 g CH4

C. 3.1023 ph ân t ử H2O                     D. 1,50 g NH4Cl.

Trả lời 

Phương án D

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan