Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 51 trang 47 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 51 trang 47 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh \(a=3, b=4, c=5,2\). Hỏi trong các kết luận sau, kết luận nào đúng?

a) \(\widehat A\) là góc nhọn.

b) \(\widehat B\) là góc tù.

c) \(\widehat C\) là góc nhọn.

d) \(\widehat D\) là góc tù.

Giải

Các kết luận đúng là a) và d).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan