Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 53 trang 47 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 53 trang 47 SBT Hình học 10 Nâng cao

Tính cạnh thứ ba của tam giác \(ABC\) trong mỗi trường hợp sau:

a) \(a = 7   ;b = 10  ;\widehat C = {56^0}29'\) .

b) \(a = 2   ;c = 3  ;\widehat B = {123^0}17'\).

c) \(b  = 0,4  ;c = 12  ;\widehat A = {23^0}28'\)

Giải

a) \({c^2} = {a^2} + {b^2} - 2ac\cos C\)

\(= {7^2} + {10^2} - 2.7.10.\cos {56^0}29' \approx 71,7  \)

\(\Rightarrow   c \approx 8,47.\)

b) \({b^2} = {a^2} + {c^2} - 2ac\cos B \approx 19,6\)

\(    \Rightarrow   b \approx 4,43 .\)

c) \({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc\cos A \approx 135,35 \)

\(    \Rightarrow a \approx 11,63.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan