Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 57 trang 47 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 57 trang 47 SBT Hình học 10 Nâng cao

Tam giác \(ABC\) có các cạnh \(AB=3 ,  AC=7 ,  BC=8\)

a) Tính diện tích của tam giác đó.

b) Tính bán kính các đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác .

Giải

 

a)  Áp dụng công thức Hê-rông ta được

\(S = \sqrt {9.(9 - 3)(9 - 7)(9 - 8)}  = 6\sqrt 3 \).

b) (h.53). Áp dụng các công thức tính diện tích .\(S = \dfrac{{abc}}{{4R}}\) và \(S = pr\), ta có \(R = \dfrac{{7\sqrt 3 }}{3}  ;   r = \dfrac{{2\sqrt 3 }}{3} .\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan