Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 71 trang 113 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 71 trang 113 SBT Hình học 10 Nâng cao

Tìm ảnh của elip \( \dfrac{{{x^2}}}{{25}} +  \dfrac{{{y^2}}}{9} = 1\) qua phép co về trục \(Ox\) theo hệ số \(k\) trong mỗi trường hợp sau:

a) \(k =  \dfrac{5}{3};\)

b) \(k = \sqrt 2; \)

c) \(k =  \dfrac{1}{2}.\)

Giải:

a) \({x^2} + {y^2} = 25;\)

b) \( \dfrac{{{x^2}}}{{25}} +  \dfrac{{{y^2}}}{{18}} = 1;\)

c) \( \dfrac{{{x^2}}}{{25}} +  \dfrac{{{y^2}}}{{ \dfrac{9}{4}}} = 1.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan