Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.21 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.21 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Khi hỗn hợp phản ứng đang ở trạng thái cân bằng, những thay đổi dưới đây sẽ có ảnh hưởng thế nào đến vị trí cân bằng?

Bài 7.21 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Việc sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng thuận nghịch sau đây:

Khi hỗn hợp phản ứng đang ở trạng thái cân bằng, những thay đổi dưới đây sẽ có ảnh hưởng thế nào đến vị trí cân bằng?

a) Tăng nhiệt độ;

b) Tăng áp suất;

c) Cho chất xúc tác;

d) Giảm nhiệt độ;

đ) Lấy NH3 ra khỏi hệ.

Giải

a) Cân bằng chuyển dịch sang trái; 

b) Cân bằng chuyển dịch sang phải;

c) Cân bằng không thay đổi;

d) Cân bằng chuyển dịch sang phải;

đ) Cân bằng chuyển dịch sang phải.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan