Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 6, 7 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
3 trên 58 phiếu

Tập hợp các phân số bằng phân số.

Câu 1.1 trang 6 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tập hợp các phân số bằng phân số \( - {{25} \over {35}}\) là:

(A) \(\left\{ { - {{25k} \over {35k}}|k \in Z,k \ne 0} \right\};\)                                     

(B) \(\left\{ { - {{2k} \over {3k}}|k \in Z,k \ne 0} \right\};\)

(C) \(\left\{ { - {{50k} \over {70k}}|k \in Z,k \ne 0} \right\};\) 

(D) \(\left\{ { - {{5k} \over {7k}}|k \in Z,k \ne 0} \right\}\)

Giải

Chọn (D).

Câu 1.2 trang 6 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Giải

A) - 3);      B) - 1);      C) - 2);      D) - 4).

Câu 1.3 trang 7 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Viết dạng chung của các số hữu tỉ bằng \({{ - 628628} \over {942942}}\)

Giải

Ta có: \({{ - 628628} \over {942942}} = {{ - 2.314314} \over {3.314314}} =  - {2 \over 3}\)

Dạng chung của các số hữu tỉ bằng \({{ - 628628} \over {942942}}\) là \({{ - 2m} \over {3m}}\) với m ∈ Z, m ≠ 0                                               

Câu 1.4 trang 7 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho số hữu tỉ \({a \over b}\) khác 0. Chứng minh rằng:

a) \({a \over b}\) là số hữu tỉ dương nếu a và b cùng dấu.

b) \({a \over b}\) là số hữu tỉ âm nếu a và b khác dấu.

Giải

Xét số hữu tỉ \({a \over b}\), có thể coi b > 0.

a) Nếu a, b cùng dấu thì a > 0 và b > 0.

Suy ra \({a \over b} > {0 \over b} = 0\) tức là \({a \over b}\) dương.

b) Nếu a, b khác dấu thì a < 0 và b > 0.

Suy ra \({a \over b} < {0 \over b} = 0\) tức là \({a \over b}\) âm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan