Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 90 phiếu

So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất.

So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất:

a) \({\rm{}}{{ - 1} \over 5} < {1 \over {1000}}\)                            

b) \({{267} \over { - 268}} > {{ - 1347} \over {1343}}\)

c) \({{ - 13} \over {38}} < {{29} \over { - 88}}\)

d) \({\rm{}}{{ - 18} \over {31}} = {{ - 181818} \over {313131}}\)

Giải

\({\rm{a}}.{{ - 1} \over 5} < {0 \over {5}} = 0;{1 \over {1000}} > {0 \over {1000}} = 0\) 

Vậy \({{ - 1} \over 5} < {1 \over {1000}}\)

b) \({{267} \over { - 268}} = {{ - 267} \over {268}} > {{ - 268} \over {268}} =  - 1;\)

\({{ - 1347} \over {1343}} < {{ - 1343} \over {1343}} =  - 1\)

Vậy \({{267} \over { - 268}} > {{ - 1347} \over {1343}}\)

c) \({{ - 13} \over {38}} < {{-13} \over {  39}} = {{ - 1} \over 3};{{29} \over { - 88}} = {{ - 29} \over {88}} > {{ - 29} \over {87}} = {{ - 1} \over 3}\)

Vậy \({{ - 13} \over {38}} < {{29} \over { - 88}}\)

d) \({\rm{}}{{ - 18} \over {31}} = {{ - 18.10101} \over {31.10101}} = {{ - 181818} \over {313131}}\)

Vậy \({\rm{}}{{ - 18} \over {31}} = {{ - 181818} \over {313131}}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan