Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.1 trang 6 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Câu 1.1 trang 6 SBT Đại số 10 Nâng cao

Trong các câu sau đây câu nào là mệnh đề ? Với câu là mệnh đề hãy xác định xem mệnh đề đó đúng hay sai.

a. Không được đi qua lối này !

b. Bây giờ là mấy giờ ?

c. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc năm 1946.

d. \(4 + x = 5\).

e. 16 chia 3 dư 1.

f. \(\sqrt 5 \)  là số vô tỉ.

g. Phương trình \({x^2} + 3x + 5 = 0\) có nghiệm.

Giải:

Các câu e và f là mệnh đề đúng. Các câu c và g là mệnh đề sai. Các câu còn lại không phải là mệnh đề.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan