Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.4 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Giải bài tập Câu 1.4 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề:

P : “Tam giác ABC vuông tại A”

Q : “Trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC”

a. Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

b. Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

Giải:

a. “Nếu tam giác ABC đã cho vuông tại A thì trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC”. Mệnh đề này đúng.

b. “Tam giác ABC đã cho vuông tại A nếu và chỉ nếu trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC”. Mệnh đề này đúng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan