Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.3 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
2.9 trên 8 phiếu

Giải bài tập Câu 1.3 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :

P : “Tứ giác ABCD đã cho nội tiếp được trong đường tròn”

Q : “Tam giác ABC đã cho là tam giác cân”

R : “13 có thể biểu diễn được thành tổng của hai số chính phương”

H : “\({2^{13}} - 1\)  là một số nguyên tố”

Giải:

a. \(\overline P \)  : “Tứ giác ABCD đã cho không nội tiếp được trong đường tròn”

b. \(\overline Q \)  : “Tam giác ABC đã cho không phải là tam giác cân”

c. \(\overline R \)   : “Số 13 không thể biểu diễn thành tổng của hai số chính phương”

d. \(\overline H \)   : “Số \({2^{13}} - 1\)  không là số nguyên tố”.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan