Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.2 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài tập Câu 1.2 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:

a. P : “Phương trình \({x^2} + x + 1 = 0\)  có nghiệm”

b. Q : “Năm 2000 là năm nhuận”

c. R : “327 chia hết cho 3”

Giải:

a. \(\overline P \)  : “Phương trình \({x^2} + x + 1 = 0\)  vô nghiệm”. \(\overline P \)  là mệnh đề đúng.

b. \(\overline Q \)  : “Năm 2000 không phải là năm nhuận”. \(\overline Q \)  là mệnh đề sai.

c. \(\overline R \)  : “Số 327 không chia hết cho 3”. \(\overline R \)  là mệnh đề sai.

Sachbaitap.me

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan