Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 116 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 5 phiếu

Hỏi b là số hữu tỉ hay vô tỉ.

Biết a là số vô tỉ. Hỏi b là số hữu tỉ  hay vô tỉ nếu:

a) a + b là số hữu tỉ?                 b) a.b là số hữu tỉ?

Giải

a) Đặt tổng a + b = c \( \Rightarrow \) a = c – b

Vì a là số vô tỉ nên b là số vô tỉ

b) Nếu b = 0 \( \Rightarrow \) a.b = 0 ∈ Q

Nếu b ≠ 0 ta đặt \(ab{\rm{ }} = {\rm{ }}c{\rm{ }} \Rightarrow {\rm{ }}a{\rm{ }} = {c \over b}\)

Vì a là số vô tỉ nên b là số vô tỉ

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan