Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.16 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Từ đồ thị của hàm số hãy suy ra đồ thị các hàm số sau:

Từ đồ thị của hàm số  hãy suy ra đồ thị các hàm số sau:

a) \(y = 2\tan x\)                         b)  \(y = \tan 2x\)

c) \(y = \tan {x \over 2}\)

Vẽ đồ thị các hàm số đó.

Giải

Gọi C là đồ thị của hàm số \(y = \tan x\)

a) Đồ thị của hàm số \(y = 2\tan x\) có được từ C bằng phép biến đổi, biến mỗi điểm \(\left( {x;y} \right)\) thành điểm \(\left( {x;2y} \right)\)  (h.1.8)                                                                       

b) Đồ thị của hàm số \(y = \tan 2x\) có được bằng phép biến đổi, biến mỗi điểm \(\left( {x;y} \right)\) thành điểm \(\left( {{x \over 2};y} \right)\)  (h.1.9)                                                                

c) Đồ thị của hàm số \(y = \tan {x \over 2}\) có được bằng phép biến đổi, biến mỗi điểm \(\left( {x;y} \right)\) thành điểm \(\left( {2x;y} \right)\)  (h.1.10)                                                   

                    

sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 Nâng cao - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan