Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 12 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4 trên 58 phiếu

Tính:

Tính:

a. \({\left( {x - 1} \right)^2}\)

b. \({\left( {3 - y} \right)^2}\)

c. \({\left( {x - {1 \over 2}} \right)^2}\)

Giải:

a. \({\left( {x - 1} \right)^2}= {x^2} - 2x + 1\)

b. \({\left( {3 - y} \right)^2}= 9 - 6y + {y^2}\)

c. \({\left( {x - {1 \over 2}} \right)^2} = {x^2} - x + {1 \over 4}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan