Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 127 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 12 phiếu

Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây.

Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ:

a) 5.x = 6,25 ; 5 + x = 6,25

b) \({3 \over 4}.y =  - 2,25;{3 \over 4} + y =  - 2,25\)

c) 0,95. z = -18,05 ; 0,95 + z = -18,05

Giải

\(\eqalign{
& a)\;5.x = 6,25 \cr&x = 6,25:5 \cr&x = {\rm{1}},25 \cr
& 5 + x = 6,25 \cr&x = 6,25 - 5 \cr&x = 1,25 \cr} \)

\(\eqalign{
& b){3 \over 4}.y = - 2,25 \cr& y = - 2,25:{3 \over 4} \cr
& y = - 2,25:0,75 \cr& y = - 3 \cr
& {3 \over 4} + y = - 2,25 \cr& y = - 2,25 - {3 \over 4} \cr
&  y = - 2,25 - 0,75 \cr&y = - 3 \cr} \) 

\(\eqalign{
& c)0,95.{\rm{ }}z = - 18,05 \cr
&  z = - 18,05:0,95 \cr
& z = - 19 \cr
& 0,95 + z = - 18,05 \cr
& z = - 18,05 - 0,95 \cr
&  z = - 19 \cr} \)

Ta có: ax =  b (a ≠ 0) và a +x = b

Suy ra: \({\rm{x}} = {b \over a} = b - a \)

\(b = a(b - a) \)

\(b = ab - {a^2}\)

\(  {a^2} = ab - b \)

\({a^2} = b(a - 1)\)             

Nếu a ≠1  ta có \(b = {{{a^2}} \over {a - 1}}\)

Chọn: a = 5\( \Rightarrow \) b = 6,25 trường hợp a

Chọn: \({\rm{a}} = {3 \over 4} \Rightarrow b =  - 2,25\) trường hợp b

Chọn: a = 0,95\( \Rightarrow \) c = -18,05 trường hợp c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan