Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 15 trang 240 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 15 trang 240 SBT Đại số 10 Nâng cao

So sánh các số sau đây

a) \(\sqrt {2003}  + \sqrt {2004} \) và \(\sqrt {2000}  + \sqrt {2007} \)

b)  và \(\sqrt n  + \sqrt {n + 7} \)

c) \(\sqrt a  + \sqrt b \) và \(\sqrt {a - c}  + \sqrt {b + c} \), với \(b > a > c > 0\).

Giải:

a) \(\sqrt {2003}  + \sqrt {2004}  > \sqrt {2000}  + \sqrt {2007} ;\)

b) \(\sqrt {n + 3}  + \sqrt {n + 4}  > \sqrt n  + \sqrt {n + 7} \left( {n \ge 0} \right)\);

c) Nhận thấy \({\left( {\sqrt a  + \sqrt b } \right)^2} = a + b + 2\sqrt {ab} \)

\({\left( {\sqrt {a - c}  + \sqrt {b + c} } \right)^2} = a + b + 2\sqrt {\left( {a - c} \right)\left( {b + c} \right)} ;\)

Do \(\left( {a - c} \right)\left( {b + c} \right) = ab + c\left( {a - b - c} \right) < ab\) (vì \(b > a > c > 0\))

nên \(2\sqrt {\left( {a - c} \right)\left( {b + c} \right)}  < 2\sqrt {ab} .\) Vì vậy \(\sqrt a  + \sqrt b  > \sqrt {a - c}  + \sqrt {b + c} .\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan