Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 17 trang 10 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 52 phiếu

Tính nhanh giá trị của biểu thức.

Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:

\(P = {{0,75 - 0,6 + {3 \over 7} + {3 \over {13}}} \over {2,75 - 2,2 + {{11} \over 7} + {{11} \over {13}}}}\)

Giải

\(P = {{0,75 - 0,6 + {3 \over 7} + {3 \over {13}}} \over {2,75 - 2,2 + {{11} \over 7} + {{11} \over {13}}}} \)

    \( = \frac{{\frac{3}{4} - \frac{3}{5} + \frac{3}{7} + \frac{3}{{13}}}}{{\frac{{11}}{4} - \frac{{11}}{5} + \frac{{11}}{7} + \frac{{11}}{{13}}}}\)

    \(= {{3.\left( {{1 \over 4} - {1 \over 5} + {1 \over 7} + {1 \over {13}}} \right)} \over {11.\left( {{1 \over 4} - {1 \over 5} + {1 \over 7} + {1 \over {13}}} \right)}} \)

    \(= {3 \over {11}}\) 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan