Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 3.1 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả phép tính \(\left( {{{ - 7} \over 4}:{5 \over 8}} \right).{{11} \over {16}}\) là:

(A) \({{ - 77} \over {80}}\);                                  (B) \({{ - 77} \over {20}}\);

(C) \({{ - 77} \over {320}}\);                                  (D) \({{ - 77} \over {40}}\).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) \({{ - 77} \over {40}}\).

Câu 3.2 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

So sánh các tích sau bằng các hợp lý nhất:

\({P_1} = \left( { - {{57} \over {95}}} \right).\left( { - {{29} \over {60}}} \right);{P_2} = \left( { - {5 \over {11}}} \right).\left( { - {{49} \over {73}}} \right).\left( { - {6 \over {23}}} \right)\)

\({P_3} = {{ - 4} \over {11}}.{{ - 3} \over {11}}.{{ - 2} \over {11}}.....{3 \over {11}}.{4 \over {11}}\)

Giải

Ta có P1 > 0, P2 < 0, P3 = 0 (vì có thừa số \({0 \over {11}}\) = 0)

Do đó P2 < P3 < P1.

Câu 3.3 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm các số nguyên x, y biết rằng:

\({x \over 4} - {1 \over y} = {1 \over 2}\)

Giải

\({1 \over y} = {x \over 4} - {1 \over 2} = {{x - 2} \over 4}\)

Suy ra y.(x - 2) = 4. Vì x, y ∈ Z nên x - 2 ∈ Z, ta có bảng sau:

y

1

-1

2

-2

4

-4

x - 2

4

-4

2

-2

1

-1

x

6

-2

4

0

3

1

Câu 3.4 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm hai số hữu tỉ x và y sao cho x - y = x.y = x : y (y ≠ 0).

Giải

\(\eqalign{
& x - y = x.y \Rightarrow x = x.y + y = y.(x + 1) \cr
& x:y = y.(x + 1):y = x + 1 \cr
& \Rightarrow x - y = x + 1 \Rightarrow y = - 1 \cr
& x = ( - 1)(x + 1) \Rightarrow x = - x - 1 \Rightarrow 2x = - 1 \Rightarrow x = - {1 \over 2} \cr} \)

Vậy \(x =  - {1 \over 2};y =  - 1\)

Câu 3.5 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm các số hữu tỉ x, y, z biết rằng:

x(x + y + z) = -5; y(x + y + z) = 9; z(x + y + z) = 5.

Giải

Cộng theo từng vế các đẳng thức đã cho, ta được:

\({\left( {x + y + z} \right)^2} = 9 \Rightarrow x + y + z =  \pm 3\)

Nếu x + y + z = 3 thì \(x = {{ - 5} \over 3},y = 3,z = {5 \over 3}\)

Nếu x + y + z = -3 thì \(x = {5 \over 3},y =  - 3,z = {{ - 5} \over 3}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan