Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 20 trang 10 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Đố em phép tính nào trong bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia sẽ không luôn luôn thực hiện được.

Khi cộng hai số tự nhiên, ta luôn được kết quả là một số tự nhiên. Ta nói phép cộng luôn luôn thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên. Khi trừ hai số tự nhiên, kết quả có thể không phải là số tự nhiên (ví dụ 1 – 3 =?), ta nói phép trừ không luôn luôn thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên. Đố em phép tính nào trong bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia sẽ không luôn luôn thực hiện được trong:

a) Tập hợp các số hữu tỉ khác 0

b) Tập hợp các số hữu tỉ dương.

c) Tập hợp các số hữu tỉ âm.

Giải

a) Tập hợp các số hữu tỉ khác 0 tất  các phép tính cộng, trừ sẽ không luôn luôn thực hiện được.

Ví dụ: (-2)+2; 2 - 2.

b) Tập hợp các số hữu tỉ dương: phép trừ không phải luôn luôn thực hiện được

Ví dụ: \({1 \over 3} - {3 \over 4}\) kết quả không phải là số hữu tỉ dương.

c) Tập hợp các số hữu tỉ âm: Phép trừ, phép nhân, phép chia không phải luôn luôn thực hiện được.

Ví dụ \({{ - 1} \over 3} - \left( {{{ - 3} \over 4}} \right)\) kết quả không phải là số hữu tỉ âm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan