Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 Unit 7 Trang 61 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Complete the sentences. Put for or since into each gap.

Complete the sentences. Put for or since into each gap.

Hoàn thành các câu sau. Sử dụng for  hoặc since .

Example:

I’ve studied English for nearly 3 years.

a) He’s been in China _______ January.

b) She’s lived in  Ha Noi _______  1950        

c) They haven’t seen each other _______ a long time.

d) My mother’s worked in this hospital _________ 9 years.

e) Kate’s looking after little John today. She’s been at my house 8 _______ o’clock this morning.

f) ĩve read this novel _______ 2 hours.

g) I have known her _______ some years.

h) We haven’t phoned each other _______ last week.

Hướng dẫn giải 

a. since b. since c. for d. for
e. since f. for g. for h. since


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan