Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 Unit 7 Trang 62 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.8 trên 18 phiếu

Complete the dialogues.

Complete the dialogues.

Hoàn thành đoạn hội thoại 

Example:

Peter: Where do you live, Mary?

Mary: In a house near London.

Peter: How long have you lived there?

Mary: For 5 years.

a) Nam: _________________ ?

Lan: In a flat in Ha Noi.

Nam: How long ______________ ?

Lan: For 10 years.

b) Tom: Do you have a bike?

Anna: Yes, I ____________ .

Tom: How long _____________ it?

Anna: For 7 years.

c) Ba: What does your dad do, Hoa?

Hoa: He’s a doctor. He works in a hospital.

Ba: How long  ______________ there?

Hoa: _____________ 8 years.

d) Tonny: _______ you know a young man called Tom?

Linda: Yes,__________ .

Tonny: How long  _______________ ?

Lỉnda: _______________________________ a long time.

e) Quang: ________________________ li ve here?

Loan: Yes. I live in a house near the center.

Quang: __________________ ?

Loan: some months.

Hướng dẫn giải 

a)

Nam: Where do you live?

Lan: In a plat in Ha Noi.

Nam: How long have you lived there?

Lan: For 10 years.

b)

Tom: Do you have a bike?

Anna: Yes, I do.

Tom: How long have you used it?

Anna: For 7 years.

c)

Ba: What does your dad do, Hoa?

Hoa: He’s a doctor. He works in a hospital.

Ba: How long has he worked there?

Hoa: For 8 years.

d)

Tonny: Do you know a young man called Tom?

Linda: Yes, I do.

Tonny: How long have you known him?

Linda: For a long time.

e)

Quang: Do you live here?

Loan: Yes. I live in a house near the center.

Quang: How long have you lived here?

Loan: For some months.


 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan