Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 26 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu

Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn.

Với bài tập: Tính tổng S = (-7,8)+(-5,3)+(+7,8)+(+1,3), hai bạn Cường và Mai đã làm như sau:

Bài làm của Cường

S = (-7,8) + (-5,3) + (+7,8) + (+1,3)

   = (-13,1) + (+7,8) + (+1,3)

   = (-5,3) + (+1,3)

   = -4

Bài làm của Mai

S = (-7,8) + (-5,3) + (+7,8) + (+1,3)

   = [(-7,8) + (+7,8)] + [(-5,3) + (+1,3)]

   = 0 + (-4)

   = -4

a) Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn?

b) Theo em, nên làm cách nào?

Giải

Tổng S = (-7,8) + (-5,3) + (+7,8) + (+1,3)

a) Bạn Cường thực hiện phép tính bình thường. Bạn Mai sử dụng tính chất của phép cộng để thực hiện phép tính hợp lý.

b) Theo em nên chọn cách làm của bạn Mai.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan