Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 29 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 38 phiếu

Tính giá trị của các biểu thức.

Tính giá trị của các biểu thức sau với \(\left| a \right| = 1,5;b =  - 0,75\)

M = a + 2ab – b

N = a: 2 – 2: b

P = \(\left( { - 2} \right):{a^2} - b.{2 \over 3}\)

Giải

Vì \(\left| a \right| = 1,5\) nên a =1,5 hoặc a = -1,5

* Với a = 1,5 ; b = -0,75, ta có:

M = 1,5,+ 2.1,5.(-0,75)  - (-0,75) = 1,5 + (-2,25) + 0,75 =0

N = \(1,5:2-2:\left( { - 0,75} \right) = {3 \over 4} + {8 \over 3}\)

= \({9 \over {12}} + {{32} \over {12}} = {{41} \over {12}} = 3{5 \over {12}}\)

P = \(\left( { - 2} \right):{\left( {1,5} \right)^2} - \left( { - 0,75} \right).{2 \over 3}\)

= \(- 2:{9 \over 4} + {3 \over 4}.{2 \over 3} =  - 2.{4 \over 9} + {1 \over 2}\)

= \({{ - 16} \over {18}} + {9 \over {18}} = {{ - 7} \over {18}}\)

* Với a = -1,5; b = -0,75 ta có:

M = - 1,5 + 2.(-1,5) ( - 0,75) – (-0,75) = - 1,5 + ( 2,25) + 0,75 = 1,5

N = - 1,5 : 2 - 2 : ( -0,75) =

\(=- \frac{3}{2}.\frac{1}{2} + 2:\frac{3}{4} =  - \frac{3}{4} + \frac{8}{3}\)

\(= \frac{{ - 9}}{{12}} + \frac{{32}}{{12}} = \frac{{23}}{{12}}\)

\(P = \left( { - 2} \right):{\left( { - 1,5} \right)^2} - \left( { - 0,75} \right).\frac{2}{3}\)

= \(- 2:{9 \over 4} + {3 \over 4}.{2 \over 3} =  - 2.{4 \over 9} + {1 \over 2}\)

= \({{ - 16} \over {18}} + {9 \over {18}} = {{ - 7} \over {18}}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan