Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 28 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 52 phiếu

Tính giá trị của các biểu thức sau khi bỏ dấu ngoặc.

Tính giá trị của các biểu thức sau khi bỏ dấu ngoặc.

A= (3,1 - 2,5)  - (-2,5 + 3,1)

B = (5,3 - 2,8) – (4 + 5,3)

C  = - (251.3 + 281) + 3.251 – (1 – 281)

D = \({\rm{}}  - \left( {{3 \over 5} + {3 \over 4}} \right) - \left( { - {3 \over 4} + {2 \over 5}} \right)\)

Giải

A = (3,1 - 2,5)  - (-2,5 + 3,1) = 3,1 – 2,5 + 2,5 – 3,1 = 0

B  = (5,3 - 2,8) – (4 + 5,3) = 5,3 – 2,8 – 4 – 5,3

    = (5,3 – 5,3) – (2,8 + 4) = - 6,8

C = - (251.3 + 281) + 3.251 – (1 – 281)

    = - 251.3 -  281 + 251.3 – 1 + 281

    = - 251. 3 + 251.3 – 281 +281 – 1 = -1

\({\rm{D}} =  - \left( {{3 \over 5} + {3 \over 4}} \right) - \left( { - {3 \over 4} + {2 \over 5}} \right)\)

= \(- {3 \over 5} - {3 \over 4} + {3 \over 4} - {2 \over 5}\)

= \(- {3 \over 5} - {2 \over 5} =  - 1\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan