Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 Unit 14 Trang 121 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

A foreign tourist is asking Lan questions about Phong Nha – Ke Bang. Write them in indirect speech.

A foreign tourist is asking Lan questions about Phong Nha – Ke Bang. Write them in indirect speech.

Một vị khách nước ngoài đang hỏi Lan nhưng câu hỏi về hong Nha- Kẻ Bàng Viết các câu ở ạng tường thuật  lại.

a) Is Phong Nha in Quang Tri province?

The tourist asks____________________________________________ .

b) Does it have the most beautiful cave in Viet Nam?

The tourist asks_____________________________________________ .

c) Is it very far from Ha Noi?

The tourist asks _____________________________________________ .

d) Are there any wildlife conservation centers there?

The tourist asks _____________________________________________ .

e) Was the environment destroyed heavily in the war?

The tourist asks _____________________________________________ .

f) Did people build a lot of hotels and restaurants around the place?

The tourist asks _____________________________________________ .

g) Was it admitted one of the world heritages?

The tourist asks ______________________________________________ .

h) Can you be my guide to Phong Nha this weekend?

The tourist asks_______________________________________________ .

 Hướng dẫn giải 

a. The tourist asks Lan if / whether Phong Nha is in Quang Tri province.

b. The tourist asks Lan if / whether it has the most beautiful cave in Viet Nam.

c. The tourist asks Lan if / whether it is very far from Ha Noi.

d. The tourist asks Lan if / whether there are any wildlife conservation centers there.

e. The tourist asks Lan if / whether the environment was destroyed heavily in the war.

f. The tourist asks Lan if / whether people built a lot of hotels and restaurants around the place.

g. The tourist asks Lan if / whether it was admitted one of the world heritages.

h. The tourist asks Lan if / whether she can be his / her guide to Phong Nha this weekend.

 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan