Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 Unit 15 Trang 123 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Complete the passage using the correct form of the verbs in the box.

Complete the passage using the correct form of the verbs in the box.

Hoàn thành đoạn văn với dạng đúng của các từ trong ngoặc.

go become gather continue
go reach rain jog

Early this morning, Mr. Robinson decided (1) to go for a run. He left the house and started (2)_________________ in the direction of Bay Mau Lake. He thought he might (3)____________ around the lake three times before heading home. Unfortunately, after 10 minutes, dark clouds began (4)___________ and it started (5)______ Mr. Robinson tried (6)__________ shelter, but within a few seconds he was completely wet. So he decided (7)_____________ his ran because he couldn’t (8)________wetter!

Hướng dẫn giải 

1. to go 

2. to go / going 

3. jog 

4. to reach 

 5. to rain/ raining

6. to gather / gathering

7. to continue

8. become
Dịch bài đọc 
Sáng nay, ông Robinson đã quyết định đi chạy. Ông rời khỏi nhà và bắt đầu đi theo hướng hồ Bay Mau. Anh nghĩ anh có thể làm việc quanh hồ ba lần trước khi về nhà. Thật không may, sau 10 phút, những đám mây đen bắt đầu vươn tới và trời bắt đầu mưa Ông Robinson cố gắng thu lượm nơi trú ẩn, nhưng chỉ trong vài giây, ông hoàn toàn ướt. Vì vậy, ông quyết định tiếp tục chạy vì ông không thể trở nên ẩm ướt hơn!


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan