Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 Unit 3 Trang 26 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 12 phiếu

Complete the following sentences, using myself, yourself, himself , herself, itself ', ourselves, themselves with the verbs in the box.

Complete the following sentences, using myself, yourself, himself , herself, itself , ourselves, themselves with the verbs in the box.

Hoàn thành các câu sau sử dụng đại từ phản thân myself, yourself, himself , herself, itself , ourselves, themselves kết hợp với các động từ dưới đây.

look after

look at

hurt

enjoy

draw

make

clean

repair

Example:

John was lucky when he fell off his bike. He didn't hurt himself.

a) Who repaired the bicycle for you? - Nobody. I________ it________.

b) Don't worry about us. We can________very much.

c) The birthday party was great. They________.

d) - Can you clean the windows for me?

-  Why don't you___ them ____?

e) Did you help your brother draw the painting? - No, he______ it______.

f) The dog was in front of the mirror and__________.

g) Who made this skirt for her? Nobody. She_______ it_______?

Hướng dẫn giải 

a) repaired ... myself   

b) look after ourselves

c) enjoyed themselves

d) clean... yourself

e) drew... himself

f) looked at itself 

g) did... herself

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan