Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.35 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của số hạng thứ năm và số hạng cuối bằng 140. Hãy tìm cấp số cộng đó.

Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của số hạng thứ năm và số hạng cuối bằng 140. Hãy tìm cấp số cộng đó.

Giải

Với mỗi \(n \in \left\{ {1,2,3,4,5,6,7} \right\},\) kí hiệu \({u_n}\) là số hạng thứ \(n\)  của cấp số cộng cần tìm. Theo giả thiết của bài ra, ta có \({u_3} + {u_5} = 28\) và \({u_5} + {u_7} = 140.\)Từ đó

\(\left. \matrix{
2{u_4} = 28 \Rightarrow {u_4} = 14 \hfill \cr
2{u_6} = 140 \Rightarrow {u_6} = 70 \hfill \cr} \right\} \)

\(\Rightarrow 2{u_5} = {u_4} + {u_6} = 14 + 70 = 84 \Rightarrow {u_5} = 42.\)

Suy ra

\(\eqalign{
& {u_7} = 140 - {u_5} = 140 - 42 = 98 \cr
& {u_3} = 28 - {u_5} = 28 - 42 = - 14 \cr
& {u_2} = 2{u_3} - {u_4} = 2.( - 14) - 14 = - 42 \cr
& {u_1} = 2{u_2} - {u_3} = 2.( - 42) - ( - 14) = - 70. \cr} \)

Vậy, cấp số cộng cần tìm là : \( - 70, - 42, - 14,14,42,70,98.\)

sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 Nâng cao - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan