Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 35 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 76 phiếu

Phân tích thành nhân tử

Phân tích thành nhân tử

a. \({x^2} + 5x - 6\)

b. \(5{x^2} + 5xy - x - y\)

c. \(7x - 6{x^2} - 2\)

Giải:

a. \({x^2} + 5x -6\)

\( = {x^2} - x + 6x - 6 \)

\(= \left( {{x^2} - x} \right) + \left( {6x - 6} \right)\)

\( = x\left( {x - 1} \right) + 6\left( {x - 1} \right)\)

\(= \left( {x - 1} \right)\left( {x + 6} \right)\)

b. \(5{x^2} + 5xy - x - y\)

 \( = \left( {5{x^2} + 5xy} \right) - \left( {x + y} \right) \)

 \(= 5x\left( {x + y} \right) - \left( {x + y} \right)\)

 \( = \left( {x + y} \right)\left( {5x - 1} \right)\)

c. \(7x - 6{x^2} – 2\)

\( = 4x - 6{x^2} - 2 + 3x \)

\(= \left( {4x - 6{x^2}} \right) - \left( {2 - 3x} \right)\)

\( = 2x\left( {2 - 3x} \right) - \left( {2 - 3x} \right) \)

\(= \left( {2 - 3x} \right)\left( {2x - 1} \right)\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan