Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.54 trang 67 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.54 trang 67 SBT Đại số 10 Nâng cao

Phương trình dạng \(ax + b = 0\) (ẩn x) vô nghiệm trong trường hợp nào, có vô số nghiệm trong trường hợp nào ?

Áp dụng. Tìm các giá trị của tham số m sao cho phương trình

\(m\left( {m - 2} \right)x = m\)

a. Có nghiệm duy nhất;

b. Vô nghiệm;

c. Có vô số nghiệm;

d. Có nghiệm.

Giải:

Phương trình dạng \(ax + b = 0\) vô nghiệm khi \(a = 0 và b ≠ 0\), có vô số nghiệm khi \(a = b = 0.\)

Áp dụng. Đối với phương trình \(m(m – 2)x = m\), ta có :

a. Phương trình có nghiệm duy nhất nếu \(m(m – 2) ≠ 0\)

b. Phương trình vô nghiệm nếu m = 2

c. Phương trình có vô số nghiệm nếu m = 0

d. Phương trình có nghiệm nếu \(m – 2 ≠ 0\) (tức là m ≠ 2).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan