Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 6 Trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.7 trên 13 phiếu

What do they plan to do this weekend? Write the sentences using the present simple.

What do they plan to do this weekend? Write the sentences using the present simple.

Kế hoạc của họ tuần này là gì? Viết các câu sử dụng thì hiện tại đơn. 

a)

b)

             

c)

d)

e)

f)

g) 

h) 

Hướng dẫn giải

a. Nga visit her grandparents.

b. Hoa practices singing.

c. Nam plays soccer with his school team.

d. Mr. and Mrs. Tuan prepare food for their children's friends.

e. Ba gose to Huong Pagoda with his classmates.

f. Linh helps the children play games.

g. Lix writes letters to her friends in the USA.

h. Mai and Hung fix the chairs and desks in the classroom.

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan