Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 40 trang 162 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 8cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao thứ hai. Hỏi bài toán có mấy đáp số ?

Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 8cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao thứ hai. Hỏi bài toán có mấy đáp số ?

Giải:                                                                       

Giả sử hình bình hành ABCD có AB = 8cm, AD = 6cm. Kẻ AH ⊥ CD, AK ⊥ BC

5 < 6 ; 5 < 8

Đường cao là cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền thỏa mãn có hai trường hợp:

a. Nếu AK = 5cm

\(\eqalign{  & {S_{ABCD}} = AK.BC = 5.6 = 30(c{m^2})  \cr  & {S_{ABCD}} = AH.AD = 8.AH  \cr  &  \Rightarrow 8.AH = 30 \Rightarrow AH = {{30} \over 8} = {{15} \over 4}(cm) \cr} \)

b. Nếu AH = 5cm

\(\eqalign{  & {S_{ABCD}} = AH.CD = 5.8 = 40(c{m^2})  \cr  & {S_{ABCD}} = AK.BC = 6.AK  \cr  &  \Rightarrow 6.AK = 40 \Rightarrow AK = {{40} \over 6} = {{20} \over 3}(cm) \cr} \)

Vậy đường cao thứ hai có độ dài là \({{15} \over 4}\) cm hoặc \({{20} \over 3}\) cm

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan