Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.14 trang 104 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.14 trang 104 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

\(f\left( {\rm{x}} \right) = \left| {x - 2006} \right| + \left| {x - 2007} \right|\)

Giải:

\(f(x) = \left| {x - 2006} \right| + \left| {x - 2007} \right| \ge \left| {x - 2006 - (x - 2007)} \right| = 1\)

Đẳng thức xảy ra chẳng hạn khi \(x = 2006.\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của \(f(x)\) là 1.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan