Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 44 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 28 phiếu

Thực hiên phép tính:

Thực hiên phép tính:

a. \(\left( {{{7.3}^5} - {3^4} + {3^6}} \right):{3^4}\)

b. \(\left( {{{16}^3} - {{64}^2}} \right):{8^3}\)

Giải:

a. \(\left( {{{7.3}^5} - {3^4} + {3^6}} \right):{3^4}\) \( = \left( {{{7.3}^5}:{3^4}} \right) + \left( { - {3^4}:{3^4}} \right) + \left( {{3^6}:{3^4}} \right)\)

\( = 7.3 - 1 + {3^2} = 21 - 1 + 9 = 29\)

b. \(\left( {{{16}^3} - {{64}^2}} \right):{8^3}\) \( = \left[ {{{\left( {2.8} \right)}^3} - {{\left( {{8^2}} \right)}^2}} \right]:{8^3} = \left( {{2^3}{{.8}^3} - {8^4}} \right):{8^3}\)

= \(\left( {{2^3}{{.8}^3}:{8^3}} \right) + \left( { - {8^4}:{8^3}} \right) = {2^3} - 8 = 8 - 8 = 0\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan