Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.40 trang 108 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Câu 4.40 trang 108 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Tìm các giá trị của m để hệ bất phương trình sau vô nghiệm :

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{mx + 9 < 3{\rm{x}} + {m^2}}\\{4{x} + 1 <  - x + 6}\end{array}} \right.\)

Giải:

Hệ vô nghiệm khi \(-2 ≤ m ≤ 3.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan