Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 45 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu

Hiệu của hai số bằng 22 , số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó, biết rằng:

Hiệu của hai số bằng 22 , số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó, biết rằng:

a. Hai số nêu trong bài là hai số dương.

b. Hai số nêu trong bài là tùy ý.

Giải:

a. Gọi a (a > 0) là số nhỏ. Ta có số lớn là 2a

Hiệu của hai số bằng 22 nên ta có phương trình:

2a – a = 22 ⇔ a = 22 (thỏa mãn)

Vậy số nhỏ là 22, số lớn là 2.22 = 44

b. Gọi a là một số. Ta có số còn lại là 2a

Hiệu của hai số bằng 22 nên ta có các phương trình:

\(\left[ {\matrix{   {a - 2a = 22}  \;(a<0)\cr   {2a - a = 22}\;(a>0)  \cr }  \Leftrightarrow \left[ {\matrix{   { - a = 22}  \cr   {a = 22}  \cr }  \Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {a =  - 22}  \cr  {a = 22}  \cr } } \right.} (t/m)\right.} \right.\)

Vậy hai số đó là 22 và 2.22 = 44 hoặc -22 và 2 .(-22) = -44

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan