Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 46 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.1 trên 26 phiếu

Tìm hai số đó, biết rằng:

Hiệu của hai số bằng 18, tỉ số giữa chúng bằng \({5 \over 8}\). Tìm hai số đó, biết rằng:

a. Hai số nêu trong bài là hai số dương.

b. Hai số nêu trong bài là tùy ý.

Giải:

a. Gọi a (a > 0) là số nhỏ. Ta có số lớn là a + 18

Tỉ số giữa chúng bằng \({5 \over 8}\) nên ta có phương trình:

\({a \over {a + 18}} = {5 \over 8}\)

\(\Rightarrow 8a = 5\left( {a + 18} \right) \Leftrightarrow 8a = 5a + 90\)

\( \Leftrightarrow 3a = 90 \Leftrightarrow a = 30\) (thỏa mãn)

Vậy số nhỏ là 30, số lớn là 30 + 18 = 48.

b. Gọi a là một số. Ta có số còn lại là a + 18.

Tỉ số giữa chúng bằng \({5 \over 8}\) nên ta có phương trình:

\({a \over {a + 18}} = {5 \over 8}\) (a>0) hoặc \({{a + 18} \over a} = {5 \over 8}\) (a<0)

\({a \over {a + 18}} = {5 \over 8}\)  (kết quả giống câu a)

\(\eqalign{  & {{a + 18} \over a} = {5 \over 8} \cr&\Rightarrow 8\left( {a + 18} \right) = 5a \cr&\Leftrightarrow 8a + 144 = 5a \Leftrightarrow 3a =  - 144  \cr  &  \Leftrightarrow a =  - 48\;(t/m) \cr} \)

Suy ra số còn lại là -48 + 18 = -30

Vậy hai số đó là 30 và 48 hoặc -48 và -30

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan