Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 46 trang 36 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định :

Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định :

a. \({{5{x^2} - 4x + 2} \over {20}}\)

b. \({8 \over {x + 2004}}\)

c. \({{4x} \over {3x - 7}}\)

d. \({{{x^2}} \over {x + z}}\)

Giải:

a. Phân thức : \({{5{x^2} - 4x + 2} \over {20}}\)xác định với mọi \(x \in R\)

b. Phân thức : \({8 \over {x + 2004}}\)xác định khi \(x + 2004 \ne 0 \Rightarrow x \ne  - 2004\)

c. Phân thức : \({{4x} \over {3x - 7}}\)xác định khi \(3x - 7 \ne 0 \Rightarrow x \ne {7 \over 3}\)

d. Phân thức : \({{{x^2}} \over {x + z}}\)xác định khi \(x + z \ne 0 \Rightarrow x \ne  - z\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan