Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6 Unit 5 Trang 45 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

What should these people do? You may use the verbs in the box.

What should these people do? You may use the verbs in the box.

Những người này nên làm gì? Bạn có thể sử dụng các động từ dưới đây.

go               save                 improve              eat        work 

a) Quang had bad marks in Math last semester.

Quang should_________________________________________

b) Nga is putting on weight.

She should ___________________________________________

c) Binh often comes to school late because she goes to bed very late.

____________________________________________________

d) Ann enjoys taking pictures but she hasn't got a camera.

____________________________________________________

e) Thao thinks she's having some trouble with her eyes.

____________________________________________________

Hướng dẫn giải

a) Quang should work harder next semester. 

b) She should not eat a lot. 

c) He should go to bed early. 

d) She should save money.

e) She should improve her eyes.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan