Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 9 Unit 5 Trang 47 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Write complete sentences from the following sets of words and phrases. You can make all the necessary changes and additions.

Write complete sentences from the following sets of words and phrases. You can make all the necessary changes and additions.

Viết các câu dưới đây theo trình tự đúng. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi một số chỗ. 

a) I/ be/ proud/ my sister/ because/ she/ always/ study well.

b) yesterday/ teacher/ say/1/ work harder/ improve/ my English grammar.

c) Jenny/ have/ Math/ times/ a week.

d) we/ receive/ report/ ago.

e) mother/ tell me/ spend more time/ History.

f) teacher/ say/ she/ need/ see a doctor.

g) friend/ tell/ visit him/ next weekend.

h) last semester she/ get good grades/ Science/ but/ chemistry results/ poor.

i) grandmother/ tell him/ write/ her/ once.

j) his mother/ very sad/ he/ study/ badly every semester.

Hướng dẫn giải 

a. I am (very) proud of my sister because she always studies well.

b. Yesterday the teacher said (that) I should work harder to improve my English grammar.

c. Jenny has Math three times a week.

d. We received the report two days ago.

e. My mother tole me to spend more time on History.

f. The teacher says that she needs to see a doctor.

g. His friend told him (that) he would visit him the next week.

h. Last semester she got good grades in Science, but the Chemistry results were poor.

i. His grandmother told him to write her once.

j. His mother is very sad because he studies very badly every semeter.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan