Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 11 Unit 5 Trang 48 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Fill in each gap with a word from the box. There are more words than you need. The first one has been done for you.

Fill in each gap with a word from the box. There are more words than you need. The first one has been done for you.

Điền vào chỗ trống 1 từ trong bảng. Có nhiều từ hơn lượng từ bạn cần. Ví dụ đầu tiên được làm mẫu. 

qualities

patient

feel           opportunities

understand

practice

ready

meaning

errors        remember

attention

habits

What is a good language learner? Here are some qualities of good language learners. Inside and outside the classroom, good language learners ...

a) seek out______________ to use the language in meaningful interactions;

b) are willing to_______________;

c) are_______________ to guess the meaning of new words;

d) repeat words and phrases until they form good_____________________ ;

e) are_______________ ;

f) are not afraid to make_________________ in their language use;

g) pay _________________to the forms of the language;

h) search for _____________  in listening and reading;

i) ask for clarification when they don't__________________;

j) do not_______________worried.

Hướng dẫn giải 

a. opportunities    b. practice c. ready         d. habits         e. patient
f. errors g. attention h.  meaning i. understand j. feel

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan