Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 Unit 6 Trang 52 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Complete the sentences using the correct present simple forms of the verbs in the box.

Complete the sentences using the correct present simple forms of the verbs in the box.

Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng thì hiện tại đơn với các động từ trong bảng. 

hold

start

leave

begin

reach

 

end

open

finish

be

go

 

a) The club meeting _______at 8.00 am on Friday and ________ at 5.30 pm on Sartuday. 

b) Tonight's music performance _______ at 7.00 and it (not) ________ until midnight. 

c) Our buses_____ the town center at 5.15 am and _______ the countryside by noon.

d) The new modem library_____ in Hue this month.

e) Our next lesson about helping the elderly______ on Sunday.

f) We_________ a meeting for the Y&Y representatives of all the schools next week.

g) Hoa_____ to school every Sunday morning to practice cooking.

Hướng dẫn giải 

a. starts finishes        b. begins doesn't end
c. leave – reach          d. opens
e. is                   f. hold    
g. goes

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan