Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8 Unit 5 Trang 46 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.1 trên 17 phiếu

Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box.

Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box.

Điền 1 từ thích hợp vào chỗ trống. 

dictionary

held

improve

should

took

after

year

pronunciation

bookcase

school

In the first year of lower secondary (1)__________ I had some difficulties in learning English. My (2)                    of English words was really bad and my English grammar was worse. I did not know how to (3)__________ them. One afternoon (4)________ the lesson, my teacher of English told me to wait for her outside the classroom. She (5)__________ me to the school library and showed me cassettes of pronunciation drills kept in a glass (6)______________ . She also told me how to use an English-English (7)__________ to improve my English grammar. "Now I think you know what you (8)___________ do," said she. I did not know that only one (9)________ later I would win the first prize in the English Speaking Contest (10)_________ for secondary school students in my hometown.

Hướng dẫn giải 

1. school 

2. pronunciation 

3. improve 

4. after 

5. took 

6. bookcase 

7. dictionary 

8. should 

9. year 

10. held 

Dịch bài đọc 

Trong năm đầu tiên của trường trung học cơ sở, tôi đã có một số khó khăn trong việc học tiếng Anh. Phát âm tiếng Anh của tôi thực sự tệ và ngữ pháp tiếng Anh của tôi còn tồi tệ hơn. Tôi không biết về điều này. Một buổi chiều sau buổi học, cô giáo dạy tiếng Anh của tôi bảo tôi đợi cô ấy ở ngoài lớp học. Cô ấy đưa tôi đến thư viện trường và cho tôi xem băng ghi âm các bài tập phát âm được lưu giữ trong một kệ sách bằng kính. Cô ấy cũng đã nói với tôi cách sử dụng một từ điển Anh-Anh để cải thiện ngữ pháp tiếng Anh của tôi. "Bây giờ tôi nghĩ bạn biết bạn nên làm gì", cô ấy nói. Tôi đã đạt được nhiều tiến bộ và chỉ một năm sau đó, tôi đã giành được giải nhất trong cuộc thi nói tiếng Anh dành cho học sinh trung học tại quê nhà.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan