Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 60 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Trong các điểm A, B, C, D, E có những điểm nào thuộc đồ thị của hàm số sau.

Trong các điểm \(A\left( {6; - 2} \right),B\left( { - 2; - 10} \right),C\left( {1;1} \right){\rm{,}}D\left( { - {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right),E(0;0)\) có những điểm nào thuộc đồ thị của hàm số:

a) \(y =  - {1 \over 3}x\)

b) \(y = 5{\rm{x}}\)

Giải

Cho các điểm \(A\left( {6; - 2} \right),B\left( { - 2; - 10} \right),C\left( {1;1} \right){\rm{,}}D\left( { - {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right),E(0;0)\)

a) Hàm số \(y =  - {1 \over 3}x\)

\(f(6) =  - {1 \over 3}.6 =  - 2\)

Vậy A(6; -2) thuộc đồ thị hàm số \(y =  - {1 \over 3}x\)

\(f( - 2) =  - {1 \over 3}.( - 2) = {2 \over 3} \ne  - 10\)

Vậy B(-2;-10) không thuộc đồ thị hàm số \(y =  - {1 \over 3}x\)

\(f(1) =  - {1 \over 3}.1 =  - {1 \over 3} \ne 1\)

Vậy điểm C(1; 1) không thuộc đồ thị hàm số \(y =  - {1 \over 3}x\)

\(f\left( { - {1 \over 3}} \right) =  - {1 \over 3}.\left( { - {1 \over 3}} \right) = {1 \over 9} \ne 1{2 \over 3}\)

Vậy \({\rm{D}}\left( { - {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right)\) không thuộc đồ thị hàm số \(y =  - {1 \over 3}x\)

\(f\left( 0 \right) =  - {1 \over 3}.0 = 0\)

Vậy E(0; 0) thuộc đồ thị hàm số \(y =  - {1 \over 3}x\)

b) Hàm số y = 5x

f(6) = 5. 6 = 30 ≠ -2

Vậy điểm A(6; -2) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(-2) = 5. (-2) = -10

Vậy B(-2; -10) thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(1) = 5. 1 = 5 ≠ 1

Vậy C(1; 1) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

\(f\left( { - {1 \over 3}} \right) = 5.\left( { - {1 \over 3}} \right) =  - 1{2 \over 3} \ne 1{2 \over 3}\)

Vậy D\(\left( { - {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right)\) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(0) = 5. 0 = 0

Vậy điểm E(0; 0) thuộc đồ thị hàm số y = 5x

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan