Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 68 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.4 trên 28 phiếu

Hỏi theo kế hoạch, đội phải khai thác bao nhiêu tấn than ?

Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải khai thác được 50 tấn than. Khi thực hiện, mỗi ngày đội khai thác được 57 tấn than. Do đó, đội đã hoàn thành kế hoạch trước một ngày và vượt mức 13 tấn than. Hỏi theo kế hoạch, đội phải khai thác bao nhiêu tấn than ?

Giải:

Gọi x (tấn) là khối lượng than khai thác theo kế hoạch. ĐK: x > 0.

Thời gian dự định làm là \({x \over {50}}\) (ngày)

Khối lượng than thực tế khai thác là x + 13 (tấn)

Thời gian thực tế làm là \({{x + 13} \over {57}}\) (ngày)

Vì thời gian hoàn thành sớm hơn kế hoạch một ngày nên ta có phương trình:

\(\eqalign{  & {x \over {50}} - {{x + 13} \over {57}} = 1  \cr  &  \Leftrightarrow {{57x} \over {2850}} - {{50\left( {x + 13} \right)} \over {2850}} = {{2850} \over {2850}}  \cr  &  \Leftrightarrow 57x - 50x - 650 = 2850  \cr  &  \Leftrightarrow 7x = 2850 + 650  \cr  &  \Leftrightarrow 7x = 3500 \cr} \)

\( \;\;\Leftrightarrow x = 500\) (thỏa mãn)

Vậy theo kế hoạch, đội phải khai thác 500 tấn than.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan