Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 7 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4 trên 22 phiếu

Tính giá trị của các biểu thức.

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 3x – 5y +1 tại \(x = \dfrac{1}{3};y =  - \dfrac{1}{5}\)

b) \(3{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}} - 5\) tại \({\rm{x}} = 1;x =  - 1;x = \dfrac{5}{3}\)

c) \({\rm{x}} - 2{y^2} + {z^3}\) tại x = 4; y = -1; z = -1

Giải

a) Thay \(x = \dfrac{1}{3};y =  - \dfrac{1}{5}\) vào biểu thức ta có:

\(3.\dfrac{1}{ 3} - 5.\left( { - \dfrac{1 }{5}} \right) + 1 = 1 + 1 + 1 = 3\)

Vậy giá trị của biểu thức 3x – 5y +1 tại \(x = \dfrac{1}{3};y =  - \dfrac{1}{5}\) là 3.

b) Thay x = 1 vào biểu thức ta có:

\({3.1^2} - 2.1 - 5 = 3 - 2 - 5 =  - 4\)

Vậy giá trị của biểu thức \(3{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}} - 5\) tại x = 1 là -4

Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

\(3.{( - 1)^2} - 2.( - 1) - 5 = 3 + 2 - 5 =  0\)

Vậy giá trị của biểu thức \(3{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}} - 5\) tại x = -1 là 0.

Thay \(x = {5 \over 3}\) vào biểu thức ta có:

\(3.{\left( {\dfrac{5}{3}} \right)^2} - 2.\dfrac{5}{3} - 5\)

\(= 3.\dfrac{{25}}{9} - \dfrac{{10}}{3} - 5 \)

\(= \dfrac{{25}}{3} - \dfrac{{10}}{3} - \dfrac{{15}}{3} = 0\)

Vậy giá trị của biểu thức \(3{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}} - 5\) tại \(x = {5 \over 3}\) là 0.

c) Thay x = 4, y = -1, z = -1 vào biểu thức ta có:

\(4 - 2.{\left( { - 1} \right)^2} + {\left( { - 1} \right)^3} = 4 - 2.1 + ( - 1) = 4 - 2 - 1 = 1\)

Vậy giá trị của biểu thức \({\rm{x}} - 2{y^2} + {z^3}\) tại x = 4, y = -1, z = -1 là 1.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan