Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 20 phiếu

Tính giá trị của biểu thức.

Tính giá trị của biểu thức sau.

a) \({{\rm{x}}^2} - 5{\rm{x}}\) tại \({\rm{x}} = 1;x =  - 1;x = {1 \over 2}\)

b) \(3{{\rm{x}}^2} - xy\) tại x = -3; y = -5

c) \(5 - x{y^3}\) tại x = 1; y = -3

Giải

a) Thay x = 1 vào biểu thức ta có:

$${1^2} - 5.1 = 1 - 5 =  - 4$$

Vậy giá trị của biểu thức \({{\rm{x}}^2} - 5{\rm{x}}\) tại x = 1 là -4

Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

$${( - 1)^2} - 5.( - 1) = 1 + 5 = 6$$

Vậy giá trị của biểu thức \({{\rm{x}}^2} - 5{\rm{x}}\) tại x = -1 là 6

Thay \({\rm{x}} = {1 \over 2}\) vào biểu thức ta có:  

$${\left( {{1 \over 2}} \right)^2} - 5.{1 \over 2} = {1 \over 4} - {{10} \over 4} = {{ - 9} \over 4}$$

Vậy giá trị của biểu thức \({{\rm{x}}^2} - 5{\rm{x}}\) tại \({\rm{x}} = {1 \over 2}\) là \(- {9 \over 4}\)

b) Thay x = -3 và y = - 5 vào biểu thức ta có:

$$3.{\left( { - 3} \right)^2} - ( - 3).( - 5) = 3.9 - 15 = 12$$

Vậy giá trị của biểu thức \(3{{\rm{x}}^2} - xy\) tại x = -3; y = -5 là 12

c) Thay x = 1, y = -3 vào biểu thức ta có:

$$5 - 1.{( - 3)^3} = 5 - 1.( - 27) = 5 + 27 = 32$$

Vậy giá trị của biểu thức \(5 - x{y^3}\) tại x = 1; y = -3 là 32

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan