Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 9 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 28 phiếu

Tính giá trị của các biểu thức.

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) \({{\rm{x}}^5} - 5\) tại x = -1

b) \({{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}} - 5\) tại x =1; x = -1

Giải

a) Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

$${\left( { - 1} \right)^5} - 5 =  - 1 - 5 =  - 6$$

Vậy giá trị của biểu thức \({{\rm{x}}^5} -5\) tại x = -1 là -6

b) Thay x = 1 vào biểu thức ta có:

$${1^2} - 3.1 - 5 = 1 - 3 - 5 =  - 7$$

Vậy giá trị của biểu thức \({{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}} - 5\) tại x = 1 là -7

Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

$${( - 1)^2} - 3.( - 1) - 5 = 1 + 3 - 5 =  - 1$$

Vậy giá trị của biểu thức \({{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}} - 5\) tại x = -1 là -1.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan