Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 79 trang 51 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Tính độ dài đường trung tuyến AM.

Cho tam giác ABC có AB = AC = 13cm, BC = 10cm. Tính độ dài đường trung tuyến AM.

Giải

∆ABC cân tại A nên đường trung tuyến AM cũng là đường cao.

\( \Rightarrow AM \bot BC\)

\(MB = MC = {1 \over 2}BC = 5\left( {cm} \right)\)

Trong tam giác vuông AMB có \(\widehat {AMB} = 90^\circ \)

Theo định lý Pytago ta có:  

\(A{B^2} = A{M^2} + M{B^2}\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow A{M^2} = A{B^2} - M{B^2} = {13^2} - {5^2} \cr
& = 169 - 25 = 144 \Rightarrow AM = 12\left( {cm} \right) \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan